Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu
start » Gmina Supraśl mała ojczyzna-wielki świat (archiwum)

Gmina Supraśl mała ojczyzna-wielki świat (archiwum)

Gmina Supraśl Mała Ojczyzna Wielki Świat

Z przyjemnością informujemy, iż Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu podpisało umowę z Narodowym Centrum Kultury w sprawie kontynuacji projektu Gmina Supraśl Mała Ojczyzna Wielki Świat. Projekt jest finansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury. Wspiera nas Departament Mecenatu Państwa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Realizacja projektu Gmina Supraśl Mała Ojczyzna Wielki świat rozpoczęła się 15 września 2010 roku. Ma się zakończyć 31 grudnia 2012 roku.

Projekt zakłada stworzenie systemu mikro domów kultury przekształconych z istniejących świetlic terenowych: w Henrykowie, Sobolewie, Karakulach, Ciasnem, Ogrodniczkach i Sowlanach. Przybierają one formy wielofunkcyjnych Gminnych Pracowni Artystycznych kierowanych przez Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu. W tym roku do wyposażanych pracowni dołączyła świetlica w Zaściankach. Do tej pory w ramach projektu wyremontowano i wyposażono Gminne Pracownie Edukacji Kulturalnej w Henrykowie, Sobolewie, Sowlanach i w Ciasnem. W tym roku remontowane będą świetlice w Ogrodniczkach i Karakulach i dokończone prace w Ciasnem. W ramach projektu od 2010 roku odbyło się ponad 100 różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych i o charakterze edukacyjnym, upowszechniających sztukę. CKiR będzie je kontynuował w roku 2012. Już w maju wracamy do cyklu „Opera w Puszczy”, wkrótce poinformujemy o działaniach edukacyjnych i zaprosimy na warsztaty. Już teraz Gminne Pracownie Edukacji Kulturalnej tętnią życiem. Są chętnie odwiedzane przez mieszkańców w każdym wieku. Tym bardziej, że pracownie zostały wyposażone w taki sposób, aby oferować różnorodne formy zajęć. O prawidłową realizację projektu dba cały zespół CKiR i panie kierujące Gminnymi Pracowniami Edukacji Kulturalnej w wymienionych miejscowościach. Wszelkie działania mają na celu nie tylko kulturalną animację mieszkańców gminy, ale także profesjonalizację personelu, aby cele projektu, także po jego zakończeniu były kontynuowane. Działania idą w kierunku jak największego usamodzielnienia się poszczególnych świetlic, zdobycia umiejętności pozyskiwania środków z różnych źródeł na prowadzoną, doskonalenie zawodowe zespołu. Prowadzone prace inwestycyjne i stworzenie Gminnych Pracowni Edukacji Kulturalnej stały się impulsem do podejmowania szeroko pojętych inicjatyw społeczności lokalnych. Mamy nadzieję, iż w realizację projektu w 2012 roku włączą się głęboko organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Supraśl.

__________________________________________________

Projekt “Gmina Supraśl. Mała ojczyzna – Wielki świat” rozpoczął się 15 września 2010 roku. Jest on realizowany z funduszy Narodowego Centrum Kultury.

Zakłada stworzenie systemu mikro domów kultury przekształconych z istniejących świetlic terenowych: w Henrykowie, Sobolewie, Karakulach, Ciasnem i Ogrodniczkach., które miały nabrać  formy wielofunkcyjnych Gminnych Pracowni Artystycznych kierowanych przez Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu. 

W ramach zadania pracownie zostały wyposażone w taki sposób, aby oferować różnorodne formy zajęć. Zaplanowano utworzenie stanowisk komputerowych, wyposażenia do działań teatralnych, koncertowych, plastycznych, sportowych, filmowych.  Zadbano też o ekspozycje do wystaw wewnątrz i na zewnątrz pracowni, a także odpowiednią podłogę do zajęć ruchowych i mikro plac zabaw. Od ponad roku we wszystkich świetlicach działających w gminie Supraśl wiele się zmieniło. Świetlice, które odstraszały swoim wyglądem stały się miejscem spotkań, w których kreatywność można wyczuć na odległość.

- Jesteśmy na półmetku i mamy świadomość, że jeszcze wiele pracy przed nami – mówi Barbara Bojaryn – Kazberuk, dyrektorka CKiR. - Niestety dalsze realizowanie projektu jest obecnie pod znakiem zapytania. Ze względu na nieprawidłowości w dokumentacji, na które zwróciło uwagę Narodowe Centrum Kultury, trwa analiza dokumentów i wyjaśnianie wątpliwości. Wszyscy mamy nadzieję, że zakończy się to pomyślnie i będzie można kontynuować projekt. Cały zespół CKiR dokłada wielkich starań by tak się właśnie stało.

 

Gminna Pracownia Edukacji Kulturalnej w Sobolewie

Magdalena Talmon

   Gdy projekt ruszył miałam wielkie oczekiwania związane z modernizacją  pracowni z uzyskaniem większej komunikacji z mieszkańcami, realizacją ciekawych imprez  i spotkań, projekt przeszedł moje oczekiwania. Mieszkańcy  sami zaczęli podsuwać pomysły i służyć pomocą. Wydarzenia które odniosły sukces związane są z atrakcjami dla najmłodszych np.: teatrzyki dla dzieci, Andrzejki, przetwory artystyczne, półkolonie, ferie.

 

Gminna Pracownia Edukacji Kulturalnej w Ogrodniczkach

Anna Omelczuk

Projekt dał szansę na realizację wielu nowych pomysłów w Gminnej Pracowni Edukacji Kulturalnej w Ogrodniczkach. Miejsce "bez klimatu", chociaż jeszcze oczekuje na remont, dostało nowe życie. Świetlica, która dysponowała tylko stołami do tenisa stołowego i bilardu, przez okres trwania projektu znacznie rozszerzyła swoją ofertę.
Chodzenie po linie, warsztaty bębnowe, warsztaty białego śpiewu, gimnastyka dla pań, to tylko część działań zrealizowanych przez placówkę w Ogrodniczkach. Ogromnym zainteresowaniem i zachwytem mieszkańców cieszyły się koncerty z cyklu "Opera w Puszczy", a liczne spotkania pozwoliły na integrację niejednej rodziny.

Gminna Pracownia Edukacji Kulturalnej w Henrykowie

Emilia Łazarska

Oczekiwaliśmy, że projekt Gmina Supraśl: Mała ojczyzna - Wielki Świat pozwoli naszym dzieciom uczestniczyć w ciekawych zajęciach, które je zaangażują i otworzą. Dzięki warsztatom radiowym, przedstawieniom teatralnym, bardzo udanemu dniu dziecka, w którym uczestniczyły całe rodziny nasze dzieci poczuły, że to iż mieszkają na wsi nie przeszkadza w poznawaniu świata lecz jest wręcz atutem. Modernizacja świetlicy sprawiła, iż budynek zachęca kolorami i przyciąga możliwościami  jakie  teraz oferuje m.in. dodatkową salą ,zagospodarowanym poddaszem, dobrze wyposażoną kuchnią i upragnionym ogrzewaniem.

 

Gminna Pracownia Edukacji Kulturalnej w Sowlanach

Karol i Cecylia Leonik

Zmiany, które wynikają bezpośrednio z realizacji projektu, to poprawa warunków lokalowych oraz większy udział dorosłych mieszkańców w przedsięwzięciach organizowanych na rzecz mieszkańców przy współudziale gminnej pracowni. Za szczególny sukces należy uznać warsztaty animacji filmowej, w efekcie których powstały krótkie filmy, obrazujące codzienne życie mieszkańców Sowlan – widziane oczyma dzieci.

 

Gminna Pracownia Edukacji Kulturalnej w Ciasnem 

Mirosława Supronik

Gminna Pracownia Edukacji Kulturalnej w Ciasnym zaoferowała swoim użytkownikom wiele nowych form spędzania wolnego czasu. Koncerty, wakacje i ferie z pracownią, w ramach, których odbyły się m.in. warsztaty kuglarskie, koralikowe, teatralne, ceramiczne, zmieniły klimat pracowni i przyciągnęły wielu ludzi. Remont zniszczonej i wymagającej modernizacji placówki ocieplił wizerunek Gminnej Pracowni Edukacji Kulturalnej.


Gminna Pracownia Edukacji Kulturalnej w Karakulach

Jadwiga Kochanowska

Dzięki projektowi ,,Gmina Supraśl mała ojczyzna - wielki świat" po raz pierwszy w historii naszej wsi gościliśmy artystów operowych, mogliśmy obejrzeć film na prawdziwym ekranie kinowym i wziąć udział w dyskusji na temat obejrzanego filmu, uczestniczyć w spotkaniach z twórcami filmów i znanymi aktorami. Ważnym działaniem w ramach projektu było szkolenie pracowników świetlic, a także uczestnictwo w różnych warsztatach podnoszących kwalifikacje. Niewątpliwie jako sukces tych wydarzeń oceniłabym działania skierowane do młodzieży gimnazjum i liceum, a szczególnie warsztaty filmowe.

 

Burmistrz Supraśla

Radosław Dobrowolski 

Projekt wpłynął zasadniczo na rozwój kultury w gminie Supraśl. Do tej pory, w związku z ograniczeniami finansowymi, działalność CKiR ograniczała się w zasadzie do miasta Supraśla oraz do większych wsi, gdzie istniały tzw. "świetlice wiejskie". Udział w projekcie otworzył podwoje kultury, animowanej przez CKiR niemal w każdej wsi gminy Supraśl. Ta rozszerzona działalność wprowadziła do naszej wspólnoty mieszkańców nową jakość, która powinna mieć swoją kontynuację po zakończeniu projektu. Doceniam również wkład pracowników CKiR w rozwój kultury w naszej gminie. 


Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu zwycięzcą w konkursie na Koncepcję Centrum Kultury Lokalnej w Województwie Podlaskim !

Raport z kontroli merytorycznej:

W dniu 17 lutego 2011 roku odbyła się kontrola projektu realizowanego przez Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu pod tytułem „Gmina Supraśl: Mała Ojczyzna - Wielki Świat”. Kontrolę przeprowadziła pani Ewa Zbroja - koordynator projektu ze strony NCK.

Pierwsze spotkanie odbyło się o godzinie 14:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Supraśl, w którym uczestniczyli burmistrz Radosław Dobrowolski, vice burmistrz Maciej Czarkowski, Ewa Zbroja - koordynator, Ryszard Bułat (inwestycje i zamówienia publiczne w projekcie) i dyrektor Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu Marta Szymska. Celem spotkania było zapoznanie nowych władz miasta z projektem i omówienie sposobów współpracy. Efekt spotkania był bardzo pozytywny, władze miasta wyraziły chęć współpracy i wspólnego dążenia do osiągnięcia celów projektu, jakim jest m.in. aktywizacja społeczeństwa gminy Supraśl poprzez uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych i działaniach artystycznych.

Następne spotkanie z pracownikami CKiR odbyło się o godzinie 16:30 w siedzibie Centrum Kultury i Rekreacji. Celem było omówienie stanu projektu, analiza raportu za 2010 rok i sposobów efektywnego raportowania projektu w przyszłości. Dodatkowo pani Zbroja udzieliła sugestii odnośnie poprawienia efektywności działań i promocji wydarzeń dotyczących projektu. Efektem spotkania było narodzenie się pomysłu na akcję społeczną „Czy wiesz, że w Twojej miejscowości jest dom kultury?”.

O godzinie 17:30 w Sowlanach odbyło się co dwu-tygodniowe zebranie wszystkich miejscowości objętych projektem. W zebraniu uczestniczyła Ewa Zbroja, vice burmistrz Supraśla Maciej Czarkowski, radne z Grabówki, panie świetlicowe z poszczególnych miejscowości gminy Supraśl,  dyrektor i pracownicy CKiR. Celem było zapoznanie pani Zbroji z pracownikami świetlic, omówienie problemów świetlic, propozycje zmian w działaniu świetlic, przedstawienie przez p. Ryszarda Bułata harmonogramu remontów w świetlicach, przedstawienie pomysłów na zorganizowanie nowych warsztatów i koncertów. Efektem spotkania był pomysł na zorganizowanie spotkań informacyjnych z mieszkańcami, dotyczących założeń i działań projektu we wszystkich miejscowościach zaangażowanych w projekt.  

Wracając z zebrania pani Ewa Zbroja odwiedziła świetlicę w Ogrodniczkach, gdzie odbywały się warsztaty slackline, zajęcia gimnastyczne oraz warsztaty śpiewu białego. Następnie w Supraślu mieliśmy okazję zobaczyć nowy wystrój wnętrz Domu Ludowego, zakupionego również ze środków Projektu i uczestniczyć w próbie Chóru Supraskiego. 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

W imieniu Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu z radością donoszę, że zostaliśmy zwycięzcami konkursu, ogłoszonego przez Narodowe Centrum Kultury, na Koncepcję Centrum Kultury Lokalnej w Województwie Podlaskim. Zwycięski projekt nosi nazwę „Gmina Supraśl: mała ojczyzna – wielki świat”, a dotacja wyniesie prawie 3 mln zł, do 1 mln na rok 2010,2011,2012. Podchodząc do napisania tego projektu, wyszłam z założenia, że jeśli mówimy o rozwoju kultury w gminach, to po pierwsze należy myśleć o tym wyłącznie w kategoriach systemu obejmującego całą gminę, po drugie wykorzystywać różnorodny potencjach kulturowy i artystyczny wszystkich mieszkańców, po trzecie umożliwiać mieszkańcom całej gminy kontakt ze sztuką „z zewnątrz”, po czwarte oprzeć się na partnerstwie i współpracy.

Sam Supraśl jest od wieków silnym ośrodkiem kulturalnym, ale właśnie w jego cieniu egzystują liczne wsie i ich mieszkańcy, nie mniej utalentowani i wartościowi, jak mieszkańcy Supraśla. Im właśnie, nie zapominając jednak o Supraślu, dedykowany jest projekt „Gmina Supraśl: mała ojczyzna – wielki świat”. Sytuacja ta jest prawdopodobnie powszechna w całym kraju, gdzie obok miasteczek, które jako tako radzą sobie w dziedzinie animacji kulturalnej, istnieje system nie doinwestowanych  wiejskich świetlic terenowych, całkiem sprawnie działających i pełniących funkcje kulturotwórcze w poprzednim systemie politycznym, a po Transformacji, przeżywające głęboki upadek.

Projekt ma stworzyć system mikro domów kultury przekształconych z istniejących 6 świetlic terenowych w formy wielofunkcyjnych Gminnych Pracowni Artystycznych kierowanych przez Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu. Sam centralny ośrodek nie ma szansy na skuteczne dotarcie do miejscowości poza siedzibą Centrum. Pracownie te mają być tak wyposażone, aby móc oferować różnorodne formy zajęć. Będą posiadać stanowiska komputerowe, wyposażenie do działań teatralnych, koncertowych, plastycznych, sportowych, filmowych, będą też wyposażone w aneks kuchenny, estetyczną toaletę, ekspozycje do wystaw wewnątrz i na zewnątrz Pracowni, odpowiednią podłogę do zajęć ruchowych, mikro plac zabaw, a także ekonomiczne wykorzystanie przestrzeni w projektowaniu wyposażenia.

 Ważnym elementem projektu jest dokładne określenie i oparcie się na dużym potencjale społecznym całej gminy, gotowym do natychmiastowego wykorzystania. Równie ważnym czynnikiem sukcesu realizacji projektu jest przychylność i współpraca władz gminy, które nie mają tendencji do odgórnego narzucania swojej polityki kulturalnej, licząc na inicjatywy oddolne.

 Projekt można podzielić na 3 etapy:

  1. określenie kulturalnego potencjału społecznego w każdej miejscowości, w której funkcjonuje świetlica, zdefiniowanie potrzeb i możliwości animacji społeczności lokalnej, wypracowanie programu merytorycznego oraz szkolenia kadry mającej obsługiwać ten system.
  2. przekształcenie istniejących świetlic w wielofunkcyjne Pracownie Artystyczne
  3. realizacja programu merytorycznego w wypracowanej i nowopowstałej w trakcie projektu formule.

W II połowie 2010r. planujemy:

- przeprowadzenie remontów 4 świetlic terenowych (Sobolewo, Henrykowo, Ciasne, Sowlany)

- rozpoczęcie części szkoleniowej projektu. Przede wszystkim określenie i zbadanie potencjału kulturowego miejscowości skupionych wokół wszystkich świetlic terenowych  i Supraśla.

- Rozpoczęcie nowych działań w ramach projektu służących powyższemu celowi (działania teatralno-performatywne, warsztaty muzyczno-literackie, praca w studiu muzycznym, cykle warsztatów-koncertów muzycznych, kino objazdowe (budowanie formy mikro DKF-ów), WORKCAMPY – warsztaty artystyczne prowadzone przez absolwentów supraskiego liceum plastycznego z kraju i zagranicy.

- realizację dotychczasowego programu merytorycznego CKiR na terenie gminy, wspartego w pewnym stopniu dzięki projektowi z NCK.

W roku 2011 planujemy:

- realizację remontu placu za CKiR, który ma byc przystosowany do działań plenerowych (plac zabaw dla dzieci, prezentacje, warsztaty, imprezy integracyjne, etc.) oraz świetlicy w Supraślu

- realizację dotychczasowego programu merytorycznego CKiR na terenie gminy, wspartego w pewnym stopniu dzięki projektowi z NCK.

- kontynuację dodatkowego programu merytorycznego w ramach projektu (j.w.)

- dalszy ciąg szkoleń dla kadry obsługującej system Kultury w gminie

W roku 2012 planujemy:

- przeprowadzić remonty 2 świetlic terenowych (Ogrodniczki, Karakule).

- realizację pełnego programu merytorycznego przystosowanego do nowo powstałego systemu Gminnych Pracowni Artystycznych, stworzenie takiego systemu pracy, który umożliwiłby funkcjonowanie poszczególnych pracowni jako mikro domów Kultury po zakończeniu projektu z NCK.

- odpowiednie szkolenia kadry, które służyłyby celowi powyżej.

 Składam serdeczne podziękowania dla współautorów projektu oraz dla wszystkich, którzy w różnorodny sposób przyczynili się do jego sukcesu, a są to m.in. (w porządku alfabetycznym, bo trudno ocenić kto był ważniejszy, a kto mniej): Ignacy Andrukiewicz, Małgorzata Bielicka, Dorota Bochen, ks. Andrzej Chudkowski, Karolina Cicha, Radosław Dobrowolski, Janusz Fidziukiewicz, ks.Jarosław Jóźwik, Michał Kozłowski, Joanna Kurzawa, Magdalena Lenczewska, Jacek Łasiewicki, Lucyna Majewska, Łukasz Makulski, Paweł Pecuszok, Barbara Piekarska, Elżbieta Półkośnik, Adam Radziszewski, Stanisław Stankiewicz, Michał Strokowski, Paweł Szucher Szuszkiewicz, Anna Skorulska, Halina i Aleksander Teligowie, Jerzy Tomzik, Anna Walna, Jan Zachert.

Odrębne podziękowania należą się całemu zespołowi pracowników CKiR.

Teraz pozostaje tylko trzymać kciuki za szczęśliwą realizację projektu.

Marta Szymska – Dyrektor CKiR, autorka projektu

strategia rozwoju CKiR >

(archiwum)

kalendarz wydarzeń >

dołącz do nas>

Cennik >

Biuletyn Nasza Gmina

informator turystyczny 2015>

Informator turystyczny>

projekt PAFW >

projekt NCK >

projekty PROW >

biblioteki >

prace inwestycyjne >

Gmina Supraśl mała ojczyzna-wielki świat

newsletter >

KOBA partner technologiczny