Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu
start » projekty>

projekty>

PROJEKTY NCK

 

Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu realizuje projekt  pn. „Zakup wyposażenia służącego realizacji imprez plenerowych organizowanych przez Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu” w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury priorytet Infrastruktura domów kultury.  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W ramach projektu zakupiona zostanie scena estradowa z zadaszeniem. Inwestycja poprawi stan infrastruktury Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu, umożliwi łatwy, szybki transport z montażem w miejscu przeznaczenia, a także zapewni wysoki standard występu artystom i odbiorcom.

 

Termin realizacji zadania: 05 maja 2015 – 30 sierpnia 2015 r.

Całkowita wartość projektu: 84 000 zł

Kwota dofinansowania ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 50 000 zł

 

 


 

Projekt pt. „Gminne pracownie edukacji informatycznej i multimedialnej”  zakłada utworzenie i doposażenie w sprzęt komputerowy i multimedialny (rzutniki, ekrany, tablica interaktywna) 4 gminnych pracowni edukacji informatycznej i multimedialnej” w: Zaściankach (m-ce: budynek Gminnej pracowni edukacji kulturalnej), w Sobolewie (m-ce: budynek Zespołu Szkół w Sobolewie -filia Biblioteki Publicznej w Sobolewie), w Ogrodniczkach (m-ce: budynek filii Biblioteki Publicznej w Ogrodniczkach), w Supraślu (m-ce: budynek Biblioteki Publicznej w Supraślu).

Z gminnych pracowni i sprzętu mogą korzystać nieodpłatnie mieszkańcy oraz turyści. W pracowniach istnieje możliwość dostępu do zasobów Internetu, przygotowywania w formie elektronicznej różnych  dokumentów, projektów graficznych i multimedialnych. Pracownie umożliwią korzystanie z poczty mailowej, pozwolą na pracę w tzw. chmurze, tj. na korzystanie z wirtualnych usług bez konieczności zakupu licencji czy konieczności instalowania oprogramowania. Poprzez komputer i Internet młodzi ludzie  mogą szukać pracy, przygotowywać dokumenty aplikacyjne, dokształcać się, nawiązywać nowe znajomości, a nawet realizować projekty artystyczno-kulturalne korzystając z urządzeń multimedialnych. Pracownie spełniają także funkcje rekreacyjne. Młodzież  może offline lub online np. oglądać filmy, czytać książki, słuchać muzyki.

Gminne pracownie edukacji informatycznej i multimedialnej

dostępne są w godzinach:

Gminna pracownia edukacji informatycznej i multimedialnej w Supraślu

Budynek Biblioteki Publicznej -(ul. Piłsudskiego 1 )

pon. 11.00-18.00, wt.-pt. 10.00-17.00,

Gminna pracownia edukacji informatycznej i multimedialnej w Zaściankach

budynek Gminnej pracowni edukacji kulturalnej – ul. Szosa Baranowicka 58/4

pon.-pt. 17.15-20.00,

Gminna pracownia edukacji informatycznej i multimedialnej w Ogrodniczkach

Budynek filii Biblioteki Publicznej – ul. Białostocka 57

wt.12.00-19.30, czw. 12.00-19.30,

Gminna pracownia edukacji informatycznej i multimedialnej w Sobolewie

Budynek Zespołu Szkół w Sobolewie –filia Biblioteki8 Publicznej – ul. Podlaska 8

   pon.8.00-16.00,  śr. 10.00-17.00, pt.10.00-17.00.

 

Projekt „Supraśl zimową stolicą narciarstwa biegowego”

4 dniowy SupraSKI Festiwal o charakterze sportowo-rekreacyjnym promował walory środowiskowe i kulturowe oraz integrował zwolenników aktywnego, zdrowego i bezalkoholowego  trybu życia. Festiwal zrealizowano w ramach projektu „Supraśl zimową stolicą narciarstwa biegowego” finansowanego ze środków Urzędu Miejskiego w Supraślu oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

W ramach Festiwalu zorganizowano: nocny bieg rekreacyjny (Uroczysko "Glinki" w Supraslu-trasy biegowe) - spotkanie miłośników sportów zimowych w Restauracji Łukaszówka (partner) warsztaty z konserwacji nart (prowadzący: Dawid Sienkiewicz-Supraska NArciarnia-partner), pokaz filmów zimowych autorstwa Skibickiego, spotkanie ze sportowcem-olimpijczykiem z Albertville-Andrzejem Piotrowskim,  piknik rodzinny na Bulwarach im.W. Wołkowa w Supraślu, pokaz Morsów(Supraski Gupa Morsów-Partner),snowboardshow(Stowarzyszenie 085),kulig z ogniskiem,instruktaż nordic-walking(partner-AGADabFIT NOrdicWalking), animacja i gry zimowe,KOnkurs fotograficzny, zawody biegowe - główne i towarzyszące w tym"Biegaj z Mamą, Biegaj z Tatą" (łącznie 12 działań o charakterze sportowo-rekreacyjnym). Łącznie we wszystkich wydarzeniach wzięło udział ok. 300 osób.

Organizator: Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu

Współorganizatorzy:

Współorganizatorzy:

Zespół Szkół Sportowych w Supraślu,

Urząd Miejski w Supraślu

Partnerzy:

Supraska Narciarnia

Agnieszka Dąbrowska – instruktor sportu i trener personalny

Grupa Supraskich Morsów

Stowarzyszenie 085

Restauracja Łukaszówka

Patroni medialni:

  • TVP Białystok
  • Polskie Radio Białystok
  • Kurier Poranny
  • Portal skipol.pl
  • Portal nabiegowkach.pl

 

 

PROJEKT PAFW

„Wspólna przestrzeń – wspólne sprawy”. Projekt finansowany ze środków programu „Lokalne Partnerstwa PAFW” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

Koordynator Projektu: Piotr Łasiewicki

Koordynator ds wydarzeń: Magdalena Juchnowicz


kontakt: przestrzensuprasl@gmail.com

 

Grupa Inicjatywna:

Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu - Lider Partnerstwa

Biblioteka Publiczna w Supraślu

Fundacja "Czwarty Wymiar"

Zespół Szkół Sportowych w Supraślu

 

Partnerzy:

Liceum Plastyczne w Supraślu

Realizowane warsztaty w ramach projektu:

Warsztaty Teatralne : prowadzący  Magdalena Juchnowicz

każda środa w godz. 17:00-20:00 w Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu

Podstawy warsztatu aktorskiego przydają się na co dzień. Mówienie głośno i wyraźnie, świadomość ciała, pewność siebie to cechy, które wpływają na twój wizerunek. I naprawdę można się tego nauczyć. Zajęcia teatralne to także świetna okazja do integracji, przełamywania własnych barier i treningu przed publicznymi wystąpieniami.
Warsztaty zakończą się spektaklem. I będzie to spektakl wyjątkowy, bo nie oparty na literackiej fikcji, ale na opowieściach ludzi stąd, na historiach, które zapadły w pamięć mieszkańcom Supraśla.
Jeśli nigdy dotąd nie sądziłeś, że mógłbyś wystąpić w jakimś przedstawieniu, to ta przygoda może być jedną z największych w twoim życiu. Odważysz się spróbować?
WIEK UCZESTNIKÓW: 3 - 103

 

WARSZTATY FOTOGRAFICZNE: prowadzący Marcin Idźkowski

każdy poniedziałek 17:00-19:00 w Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu

EFEKTY: Uczestnicy poznają podstawy fotografii - czym są: czułość (ISO) oraz kompensacja i blokada ekspozycji. Nauczą się stosować programy tematyczne, dowiedzą jak działa przysłona, jak kadrować i nastawiać ostrość. Będą umieli obsługiwać aparat cyfrowy, wykonać dobry portret, wyselekcjonować zdjęcia. Przede wszystkim jednak będą mieli okazję za pomocą poznanych narzędzi opowiedzieć o tym, co jest dla nich ważne.
WIEK UCZESTNIKÓW: 16<

WARSZTATY PLASTYCZNE DOOKOŁA RZEŹBY: prowadzący Piotr Łasiewicki

Cykl 4 weekendowych spotkań
I-II weekend:
podstawy rzeźby
- praca w glinie
- odlewy metodą negatywową w gipsie oraz betonie
- podstawy pracy w drewnie
na kolejnych spotkaniach zajmiemy się budowaniem mebli oraz prostych instrumentów za pomocą poznanych wcześniej technik
WIEK UCZESTNIKÓW: 15<

 


 

PROJEKTY PROW

Od kwietnia 2013 r. Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu realizuje trzy małe projekty w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 

W ramach projektu pt. „Artystyczne zajęcia w CKiR w Supraślu i świetlicach wiejskich na terenie Gminy Supraśl”, zaplanowaliśmy bezpłatne zajęcia taneczne i teatralne dla dzieci i młodzieży w wieku 8-15 lat. Zajęcia odbywają się w  Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu a także w 7 Pracowniach Edukacji Kulturalnej: w Zaściankach, Sobolewie, Ciasnem, Karakulach, Henrykowie, Sowlanach, Ogrodniczkach. W każdej miejscowości przez 3 miesiące uczestnicy zajęć pod okiem doświadczonych instruktorów uczą się ruchu scenicznego, wspólnie tworzą scenariusz, przygotowują scenografię i rekwizyty,  a także poznają podstawy Jazzu i Hip Hop-u. W efekcie powstaną spektakle i układy taneczne, które będzie można zobaczyć podczas lokalnych pikników lub innych ważnych wydarzeń organizowanych na terenie Gminy Supraśl.

 

Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu wspólnie ze Stowarzyszeniem Kulturalnym „Collegium Suprasliense” podjęły się stworzenia publikacji pt. „Zabytki Sakralne Supraśla”. Zadanie będzie realizowane w ramach projektu  „Supraśl w starej fotografii”. Publikacja  umożliwi mieszkańcom Gminy Supraśl, a także turystom poznanie dziedzictwa kulturowego Supraśla.

 

Trzecią realizowaną operacją na terenie Gminy Supraśl jest „Budowa placu zabaw oraz wymiana nawierzchni boiska przy świetlicy wiejskiej w Henrykowie”, której celem jest rozwijanie aktywności społeczności lokalnej Henrykowa i okolic. Zostaną zakupione i zamontowane poszczególne elementy placu zabaw m.in. huśtawka, ławeczki, i inne urządzenia. Odremontowane zostaną również dwa boiska – do koszykówki i piłki nożnej.


PROJEKT "GMINA SUPRAŚL: MAŁA OJCZYZNA - WIELKI ŚWIAT"

W ramach projektu "Gmina Supraśl: Mała Ojczyzna - Wielki Świat" w 2011 roku przeprowadzono następujące prace inwestycyjne:

HENRYKOWO:

- rozbiórka budynku (dawniej OSP) z utylizacją gruzu na posesji świetlicy w Henrykowie.

   

- wzmocnienie ścian fundamentowych świetlicy w Henrykowie, ścian zewnętrznych i stropów wraz z izolacją na zewnątrz budynku oraz wykonanie ścian oporowych wzmacniających pomieszczenie gospodarcze w części podpiwniczonej, odtworzenie schodów zewnętrznych do pomieszczenia gospodarczego w piwnicy.

   

   

- częściowe ocieplenie poddasza budynku świetlicy w Henrykowie i jego zagospodarowanie na częściowo użytkowe.

- ocieplenie ścian zewnętrznych budynku świetlicy z wykonaniem tynków elewacji na siatce z izolacją i dociepleniem fundamentów.

- wykonano szpachlowanie, malowanie, wymianę stolarki drzwiowej, renowacje podłóg i sceny.

- wykonanie w świetlicy w Henrykowie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wraz z montażem kotła gazowego i instalacji gazowej.

- montaż zewnętrznego zbiornika gazu propan wraz z podłączeniem do budynku.

- wymiana instalacji wewnętrznej wraz z jej dostosowaniem do potrzeb występów artystycznych.

- wyposażenie w scenę, stojak na rowery.

- wykonanie instalacji CO w świetlicy Henrykowie

CIASNE:

- wykonanie w świetlicy w Ciasnem nowych podłóg.

- wykonanie w świetlicy w Ciasnem wykładziny ścian wewnętrznych.

- montaż mini sceny z elementami nagłośnienia w ścianie.

- w budynku świetlicy w Ciasnem wzmocniono belki stropu drewnianego nad parterem.

- demontaż okien PCV i wyrównanie linii ich ponownego osadzenia

- montaż sufitów podwieszonych, z przebudową instalacji wewnętrznych elektrycznych

   

- aranżacja wnętrz przez wykonanie aneksu szatni, wymalowanie fragmentów ścian i stropów, wykonanie wyjścia na poddasze nieużytkowe.

   

   

- remont sanitariatów i drzwi wewnętrznych.

- wykonanie nowej instalacjo Co i gazowej wewnętrznej.

- doposażenie w rolety w świetlicy w Ciasnem.

SOWLANY:

- wykonanie w świetlicy w Sowlanach wymiany podłóg,  wykonanie i montaż boazerii  na ścianach.

- naprawa konstrukcji legarów podpodłogowych i ścian.

- wzmocnienie belek stropu drewnianego i montaż nowych sufitów.

- prace impregnacyjne i odgrzybieniowe ścian, podłóg i konstrukcji stropu i dachu.

- przyłączenie gazu oraz umieszczenie szafki i gazomierza w Sowlanach.

- wymiana instalacji elektrycznych wewnętrznych z dokończeniem przebudowy złącza.

- doposażenie w żaluzje w świetlicy w Sowlanach.

   

   

- wykonanie instalacji CO i kanalizacji w świetlicy w Sowlanach.

- demontaż zniszczonego sidingu ze ścian zewnętrznych budynku.

- docieplenie wełną mineralną ścian drewnianych po uprzedniej impregnacji owadobójczej.

- ocieplenie fundamentów i wykonanie nowych cokołów, schodów wejściowych do budynku, obróbek blacharskich.

   

   

SOBOLEWO:

- przebudowa rozdzielni głównej w budynku świetlicy w Sobolewie wraz ze zmianą oświetlenia i  instalacji elektrycznych.

- doposażenie w meble m.in. pod stanowiska komputerowe.

   

- wykonanie adaptację pomieszczeń w piwnicy na pracownię muzyczną.

- wykonanie remontu ścian posadzek i sufitów oraz dodatkowe doświetlenie.

   

- wykonanie mini szatni  z przebudową zaplecza magazynowego.

- remont klatki schodowej i parteru.

   

- remont schodów zewnętrznych do budynku z zabudową (przedsionek).

- doposażenie w wentylację grawitacyjną w świetlicy w Sobolewie.

SUPRAŚL:

- nowa aranżacja wnętrz i wymalowanie ścian.

- wyposażenie pracowni artystycznej w meble w Sali Głownej.

- wymiana podłogi w sali głównej Pracowni, wykonanie wnęki scenicznej.

   

- wyposażenie placu CKiR w elementy małej architektury: altana ogrodowa, zjeżdżalnia dla dzieci typu Baszta.

  

- wyposażenie pracowni na piętrze po odświeżeniu ścian w meblościanki

kalendarz wydarzeń >

dołącz do nas>

Cennik >

Biuletyn Nasza Gmina

informator turystyczny 2015>

Informator turystyczny>

projekt PAFW >

projekt NCK >

projekty PROW >

biblioteki >

prace inwestycyjne >

Gmina Supraśl mała ojczyzna-wielki świat

newsletter >

KOBA partner technologiczny

peut on acheter du viagra sur le net acheter cialis à paris acheter cialis 20mg france bon site pour acheter du cialis générique4u cialis cialis vente libre quebec acheter cialis par internet commander cialis quebec meilleur site commande kamagra cialis prix pharmacie medecins online acheter cialis meilleurs site cialis commander cialis generic cialis en ligne belgique kamagra marseille