Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu
start » projekty>

projekty>

PROJEKTY NCK

 

Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu realizuje projekt  pn. „Zakup wyposażenia służącego realizacji imprez plenerowych organizowanych przez Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu” w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury priorytet Infrastruktura domów kultury.  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W ramach projektu zakupiona zostanie scena estradowa z zadaszeniem. Inwestycja poprawi stan infrastruktury Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu, umożliwi łatwy, szybki transport z montażem w miejscu przeznaczenia, a także zapewni wysoki standard występu artystom i odbiorcom.

 

Termin realizacji zadania: 05 maja 2015 – 30 sierpnia 2015 r.

Całkowita wartość projektu: 84 000 zł

Kwota dofinansowania ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 50 000 zł

 

 


 

Projekt pt. „Gminne pracownie edukacji informatycznej i multimedialnej”  zakłada utworzenie i doposażenie w sprzęt komputerowy i multimedialny (rzutniki, ekrany, tablica interaktywna) 4 gminnych pracowni edukacji informatycznej i multimedialnej” w: Zaściankach (m-ce: budynek Gminnej pracowni edukacji kulturalnej), w Sobolewie (m-ce: budynek Zespołu Szkół w Sobolewie -filia Biblioteki Publicznej w Sobolewie), w Ogrodniczkach (m-ce: budynek filii Biblioteki Publicznej w Ogrodniczkach), w Supraślu (m-ce: budynek Biblioteki Publicznej w Supraślu).

Z gminnych pracowni i sprzętu mogą korzystać nieodpłatnie mieszkańcy oraz turyści. W pracowniach istnieje możliwość dostępu do zasobów Internetu, przygotowywania w formie elektronicznej różnych  dokumentów, projektów graficznych i multimedialnych. Pracownie umożliwią korzystanie z poczty mailowej, pozwolą na pracę w tzw. chmurze, tj. na korzystanie z wirtualnych usług bez konieczności zakupu licencji czy konieczności instalowania oprogramowania. Poprzez komputer i Internet młodzi ludzie  mogą szukać pracy, przygotowywać dokumenty aplikacyjne, dokształcać się, nawiązywać nowe znajomości, a nawet realizować projekty artystyczno-kulturalne korzystając z urządzeń multimedialnych. Pracownie spełniają także funkcje rekreacyjne. Młodzież  może offline lub online np. oglądać filmy, czytać książki, słuchać muzyki.

Gminne pracownie edukacji informatycznej i multimedialnej

dostępne są w godzinach:

Gminna pracownia edukacji informatycznej i multimedialnej w Supraślu

Budynek Biblioteki Publicznej -(ul. Piłsudskiego 1 )

pon. 11.00-18.00, wt.-pt. 10.00-17.00,

Gminna pracownia edukacji informatycznej i multimedialnej w Zaściankach

budynek Gminnej pracowni edukacji kulturalnej – ul. Szosa Baranowicka 58/4

pon.-pt. 17.15-20.00,

Gminna pracownia edukacji informatycznej i multimedialnej w Ogrodniczkach

Budynek filii Biblioteki Publicznej – ul. Białostocka 57

wt.12.00-19.30, czw. 12.00-19.30,

Gminna pracownia edukacji informatycznej i multimedialnej w Sobolewie

Budynek Zespołu Szkół w Sobolewie –filia Biblioteki8 Publicznej – ul. Podlaska 8

   pon.8.00-16.00,  śr. 10.00-17.00, pt.10.00-17.00.

 

Projekt „Supraśl zimową stolicą narciarstwa biegowego”

4 dniowy SupraSKI Festiwal o charakterze sportowo-rekreacyjnym promował walory środowiskowe i kulturowe oraz integrował zwolenników aktywnego, zdrowego i bezalkoholowego  trybu życia. Festiwal zrealizowano w ramach projektu „Supraśl zimową stolicą narciarstwa biegowego” finansowanego ze środków Urzędu Miejskiego w Supraślu oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

W ramach Festiwalu zorganizowano: nocny bieg rekreacyjny (Uroczysko "Glinki" w Supraslu-trasy biegowe) - spotkanie miłośników sportów zimowych w Restauracji Łukaszówka (partner) warsztaty z konserwacji nart (prowadzący: Dawid Sienkiewicz-Supraska NArciarnia-partner), pokaz filmów zimowych autorstwa Skibickiego, spotkanie ze sportowcem-olimpijczykiem z Albertville-Andrzejem Piotrowskim,  piknik rodzinny na Bulwarach im.W. Wołkowa w Supraślu, pokaz Morsów(Supraski Gupa Morsów-Partner),snowboardshow(Stowarzyszenie 085),kulig z ogniskiem,instruktaż nordic-walking(partner-AGADabFIT NOrdicWalking), animacja i gry zimowe,KOnkurs fotograficzny, zawody biegowe - główne i towarzyszące w tym"Biegaj z Mamą, Biegaj z Tatą" (łącznie 12 działań o charakterze sportowo-rekreacyjnym). Łącznie we wszystkich wydarzeniach wzięło udział ok. 300 osób.

Organizator: Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu

Współorganizatorzy:

Współorganizatorzy:

Zespół Szkół Sportowych w Supraślu,

Urząd Miejski w Supraślu

Partnerzy:

Supraska Narciarnia

Agnieszka Dąbrowska – instruktor sportu i trener personalny

Grupa Supraskich Morsów

Stowarzyszenie 085

Restauracja Łukaszówka

Patroni medialni:

  • TVP Białystok
  • Polskie Radio Białystok
  • Kurier Poranny
  • Portal skipol.pl
  • Portal nabiegowkach.pl

 

 

PROJEKT PAFW

„Wspólna przestrzeń – wspólne sprawy”. Projekt finansowany ze środków programu „Lokalne Partnerstwa PAFW” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

Koordynator Projektu: Piotr Łasiewicki

Koordynator ds wydarzeń: Magdalena Juchnowicz


kontakt: przestrzensuprasl@gmail.com

 

Grupa Inicjatywna:

Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu - Lider Partnerstwa

Biblioteka Publiczna w Supraślu

Fundacja "Czwarty Wymiar"

Zespół Szkół Sportowych w Supraślu

 

Partnerzy:

Liceum Plastyczne w Supraślu

Realizowane warsztaty w ramach projektu:

Warsztaty Teatralne : prowadzący  Magdalena Juchnowicz

każda środa w godz. 17:00-20:00 w Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu

Podstawy warsztatu aktorskiego przydają się na co dzień. Mówienie głośno i wyraźnie, świadomość ciała, pewność siebie to cechy, które wpływają na twój wizerunek. I naprawdę można się tego nauczyć. Zajęcia teatralne to także świetna okazja do integracji, przełamywania własnych barier i treningu przed publicznymi wystąpieniami.
Warsztaty zakończą się spektaklem. I będzie to spektakl wyjątkowy, bo nie oparty na literackiej fikcji, ale na opowieściach ludzi stąd, na historiach, które zapadły w pamięć mieszkańcom Supraśla.
Jeśli nigdy dotąd nie sądziłeś, że mógłbyś wystąpić w jakimś przedstawieniu, to ta przygoda może być jedną z największych w twoim życiu. Odważysz się spróbować?
WIEK UCZESTNIKÓW: 3 - 103

 

WARSZTATY FOTOGRAFICZNE: prowadzący Marcin Idźkowski

każdy poniedziałek 17:00-19:00 w Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu

EFEKTY: Uczestnicy poznają podstawy fotografii - czym są: czułość (ISO) oraz kompensacja i blokada ekspozycji. Nauczą się stosować programy tematyczne, dowiedzą jak działa przysłona, jak kadrować i nastawiać ostrość. Będą umieli obsługiwać aparat cyfrowy, wykonać dobry portret, wyselekcjonować zdjęcia. Przede wszystkim jednak będą mieli okazję za pomocą poznanych narzędzi opowiedzieć o tym, co jest dla nich ważne.
WIEK UCZESTNIKÓW: 16<

WARSZTATY PLASTYCZNE DOOKOŁA RZEŹBY: prowadzący Piotr Łasiewicki

Cykl 4 weekendowych spotkań
I-II weekend:
podstawy rzeźby
- praca w glinie
- odlewy metodą negatywową w gipsie oraz betonie
- podstawy pracy w drewnie
na kolejnych spotkaniach zajmiemy się budowaniem mebli oraz prostych instrumentów za pomocą poznanych wcześniej technik
WIEK UCZESTNIKÓW: 15<

 


 

PROJEKTY PROW

Od kwietnia 2013 r. Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu realizuje trzy małe projekty w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 

W ramach projektu pt. „Artystyczne zajęcia w CKiR w Supraślu i świetlicach wiejskich na terenie Gminy Supraśl”, zaplanowaliśmy bezpłatne zajęcia taneczne i teatralne dla dzieci i młodzieży w wieku 8-15 lat. Zajęcia odbywają się w  Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu a także w 7 Pracowniach Edukacji Kulturalnej: w Zaściankach, Sobolewie, Ciasnem, Karakulach, Henrykowie, Sowlanach, Ogrodniczkach. W każdej miejscowości przez 3 miesiące uczestnicy zajęć pod okiem doświadczonych instruktorów uczą się ruchu scenicznego, wspólnie tworzą scenariusz, przygotowują scenografię i rekwizyty,  a także poznają podstawy Jazzu i Hip Hop-u. W efekcie powstaną spektakle i układy taneczne, które będzie można zobaczyć podczas lokalnych pikników lub innych ważnych wydarzeń organizowanych na terenie Gminy Supraśl.

 

Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu wspólnie ze Stowarzyszeniem Kulturalnym „Collegium Suprasliense” podjęły się stworzenia publikacji pt. „Zabytki Sakralne Supraśla”. Zadanie będzie realizowane w ramach projektu  „Supraśl w starej fotografii”. Publikacja  umożliwi mieszkańcom Gminy Supraśl, a także turystom poznanie dziedzictwa kulturowego Supraśla.

 

Trzecią realizowaną operacją na terenie Gminy Supraśl jest „Budowa placu zabaw oraz wymiana nawierzchni boiska przy świetlicy wiejskiej w Henrykowie”, której celem jest rozwijanie aktywności społeczności lokalnej Henrykowa i okolic. Zostaną zakupione i zamontowane poszczególne elementy placu zabaw m.in. huśtawka, ławeczki, i inne urządzenia. Odremontowane zostaną również dwa boiska – do koszykówki i piłki nożnej.


PROJEKT "GMINA SUPRAŚL: MAŁA OJCZYZNA - WIELKI ŚWIAT"

W ramach projektu "Gmina Supraśl: Mała Ojczyzna - Wielki Świat" w 2011 roku przeprowadzono następujące prace inwestycyjne:

HENRYKOWO:

- rozbiórka budynku (dawniej OSP) z utylizacją gruzu na posesji świetlicy w Henrykowie.

   

- wzmocnienie ścian fundamentowych świetlicy w Henrykowie, ścian zewnętrznych i stropów wraz z izolacją na zewnątrz budynku oraz wykonanie ścian oporowych wzmacniających pomieszczenie gospodarcze w części podpiwniczonej, odtworzenie schodów zewnętrznych do pomieszczenia gospodarczego w piwnicy.

   

   

- częściowe ocieplenie poddasza budynku świetlicy w Henrykowie i jego zagospodarowanie na częściowo użytkowe.

- ocieplenie ścian zewnętrznych budynku świetlicy z wykonaniem tynków elewacji na siatce z izolacją i dociepleniem fundamentów.

- wykonano szpachlowanie, malowanie, wymianę stolarki drzwiowej, renowacje podłóg i sceny.

- wykonanie w świetlicy w Henrykowie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wraz z montażem kotła gazowego i instalacji gazowej.

- montaż zewnętrznego zbiornika gazu propan wraz z podłączeniem do budynku.

- wymiana instalacji wewnętrznej wraz z jej dostosowaniem do potrzeb występów artystycznych.

- wyposażenie w scenę, stojak na rowery.

- wykonanie instalacji CO w świetlicy Henrykowie

CIASNE:

- wykonanie w świetlicy w Ciasnem nowych podłóg.

- wykonanie w świetlicy w Ciasnem wykładziny ścian wewnętrznych.

- montaż mini sceny z elementami nagłośnienia w ścianie.

- w budynku świetlicy w Ciasnem wzmocniono belki stropu drewnianego nad parterem.

- demontaż okien PCV i wyrównanie linii ich ponownego osadzenia

- montaż sufitów podwieszonych, z przebudową instalacji wewnętrznych elektrycznych

   

- aranżacja wnętrz przez wykonanie aneksu szatni, wymalowanie fragmentów ścian i stropów, wykonanie wyjścia na poddasze nieużytkowe.

   

   

- remont sanitariatów i drzwi wewnętrznych.

- wykonanie nowej instalacjo Co i gazowej wewnętrznej.

- doposażenie w rolety w świetlicy w Ciasnem.

SOWLANY:

- wykonanie w świetlicy w Sowlanach wymiany podłóg,  wykonanie i montaż boazerii  na ścianach.

- naprawa konstrukcji legarów podpodłogowych i ścian.

- wzmocnienie belek stropu drewnianego i montaż nowych sufitów.

- prace impregnacyjne i odgrzybieniowe ścian, podłóg i konstrukcji stropu i dachu.

- przyłączenie gazu oraz umieszczenie szafki i gazomierza w Sowlanach.

- wymiana instalacji elektrycznych wewnętrznych z dokończeniem przebudowy złącza.

- doposażenie w żaluzje w świetlicy w Sowlanach.

   

   

- wykonanie instalacji CO i kanalizacji w świetlicy w Sowlanach.

- demontaż zniszczonego sidingu ze ścian zewnętrznych budynku.

- docieplenie wełną mineralną ścian drewnianych po uprzedniej impregnacji owadobójczej.

- ocieplenie fundamentów i wykonanie nowych cokołów, schodów wejściowych do budynku, obróbek blacharskich.

   

   

SOBOLEWO:

- przebudowa rozdzielni głównej w budynku świetlicy w Sobolewie wraz ze zmianą oświetlenia i  instalacji elektrycznych.

- doposażenie w meble m.in. pod stanowiska komputerowe.

   

- wykonanie adaptację pomieszczeń w piwnicy na pracownię muzyczną.

- wykonanie remontu ścian posadzek i sufitów oraz dodatkowe doświetlenie.

   

- wykonanie mini szatni  z przebudową zaplecza magazynowego.

- remont klatki schodowej i parteru.

   

- remont schodów zewnętrznych do budynku z zabudową (przedsionek).

- doposażenie w wentylację grawitacyjną w świetlicy w Sobolewie.

SUPRAŚL:

- nowa aranżacja wnętrz i wymalowanie ścian.

- wyposażenie pracowni artystycznej w meble w Sali Głownej.

- wymiana podłogi w sali głównej Pracowni, wykonanie wnęki scenicznej.

   

- wyposażenie placu CKiR w elementy małej architektury: altana ogrodowa, zjeżdżalnia dla dzieci typu Baszta.

  

- wyposażenie pracowni na piętrze po odświeżeniu ścian w meblościanki

kalendarz wydarzeń >

dołącz do nas>

Cennik >

Biuletyn Nasza Gmina

informator turystyczny 2015>

Informator turystyczny>

projekt PAFW >

projekt NCK >

projekty PROW >

biblioteki >

prace inwestycyjne >

Gmina Supraśl mała ojczyzna-wielki świat

newsletter >

KOBA partner technologiczny